Sequential Investigations

Vernissage 12 juni 2014 kl. 16-21
Finissage 5 juli kl. 15-19

Sequential Investigations är en utställning som visar några av de starkaste drivkrafterna bakom experimentella serier idag. Utställningen visades under 2013 i Vancouver och består av original, konsttryck och väggprojektioner av skapare utspridda i Nordamerika och Europa.

Osamu Tezuka, den moderna mangans fader, har citerats med att säga att serier “bör vara som luft”. I många avseenden kan denna förutsägelse idag sägas ha förverkligats. Tecknade serier har blivit en naturlig form för många konstnärer att uttrycka sig genom, både för mer traditionella serieskapare som försöker ta sig in vad som löst kallas mainstreamserier, och för de serieskapare som applicerar seriens grammatik i nya och outforskade kontexter.

Den gemensamma nämnaren för konstnärerna i utställningen är kanske just att de använder sig av seriemediet lika naturligt som att andas. Deras verk är inte uttryck för hur serier har varit, utan är snarare en funktion av det syntax inneboende i seriegrammatikens hjärta, fritt översatt för deras eget bruk. De är fortfarande igenkännbara som serier, men inom det sekventiella ramverket ryms distinkta visioner och en vilja att kartlägga de perifera områdena av serietopografin.

Medverkande:

Dunja Jankovic, Sophie Yanow, Aidan Koch, Warren Craghead, Derik A. Badman, Alyssa Berg, Julie Delporte, Simon Moreton & Oliver East

Sånger om Björnar

2013 October

C’est Bon Kultur are proud to present a new exhibition, “Sånger om björnar” (“Songs of Bears”) at Biograf Spegeln!

Bears appear frequently and in many forms throughout history and are embedded symbolically in many narratives, from the Russian Bear to Winnie-the-Pooh and Smokey. In this exhibition, comics artists explore the world of the members of the family Ursidae. Delving deep into the mind of the animal, revealing playfulness as well as ferociousness.

“While we watch the animals in their joys of being, in their grace and ferociousness, a thought becomes more and more clear. That it is not so much a look at wild nature, as it is an insight into ourselves, our nature.”

Werner Herzog, Grizzly Man (2005)

Contributors: Henri Gylander, Allan Haverholm, Kolbeinn Karlsson, Karoline Stjernfelt, Mattias Elftorp, Christoffer Frostgård, Frøydis Sollid Simonsen, Bo Ashi, mf

IN BETWEEN

2012 November 7 – January 6
Part of AltCom 2012
Spegeln (Stortorget 29)
Opening Nov 7, 19-22

C’est Bon Kultur Presents: IN BETWEEN
(On November 7 of 2012, the intervals are revealed)

The comics collective C’est Bon Kultur take out the scalpel, cut along the lines of the thin sheets of reality, stepping into the borderlands between the panels. We try to exist between all the fabricated lines, created on paper by human hand. Precisely because they are created, designed, drawn in the sand, it is possible to look at them, to scrutinize their being, their silent division of the world. Surely there are stories there, in between other stories?

Seven artists take part in this exhibition:
One story, seven artists, six in betweens, seven stories.

C’EST BON KULTUR

Since 2001, C’est Bon Kultur has worked for a more varied and exciting comics culture in Sweden and on the international scene. The formal purpose of the organisation is to support, evolve and disseminate comics with higher artistic ambitions. The main vehicle for this purpose is the international comics art magazine, C’est Bon Anthology. We also arrange exhibitions of comics art, lectures and other cultural events.
The vision is to push the boundaries of what can be done in comics, to broaden the perspective of what the comics medium is and can be, both in relation to itself and to other art forms.

www.cestbonkultur.com
PHOTOS


Photo by Fredrik Strömberg


Photo by Komikaze


Photo by Stripburger

10 years of C’est Bon

We had a spot in the program at Seriefrämjandet’s Seriescenen at the Gothenburg Book Fair in 2011:

C’est Bon Anthology fyller tio år C’est Bon Kultur har berikat Sveriges serieklimat med nyskapande och experimentella serier sedan 2001. Ledamöter i föreningen berättar om tidskriften C’est Bon Anthology och utställningsverksamheten, samt bjuder på kalas! 

C’est Bon Panorama III: Super Mario

2010 November, part of AltCom 2010

C’est Bon Panorama III
Interpretations of the colorful world of the hero plumber
Exhibition November 12 – January 16 @ Biograf/galleri Spegeln
Opening: November 12 at 17:00
[Sofia Falkenhem, Martin Flink, Allan Haverholm, Cin Iwarsson, Sarah Kläpp, Jamil Mani & Elisabeth Nielsen]

Super Mario is the pixeled hero with the big moustache, eating mushrooms, travelling through pipes and throwing turtle shells. Mario started his carreer as part of the supporting cast of Donkey Kong but soon got a leading part. So far, he shown up in over 200 video games. Many of us remember the early Mario from when a Nintento was a rectangular brick and you had to blow air into the games to make them work.
The sequential artists of C’est Bon Kultur present the third Panorama exhibition in as many years. The suite interprets well-known stories that most of us know and have a relationship to. It started with the oral tradistion of the Little Red Riding Hood, went on to the modern novel with Mary Shelley’s Frankenstein and has now finally reached the beginnings of the digital age with Super Mario, the golden boy of Nintendo.
The participants are Sofia Falkenhem, Martin Flink, Allan Haverholm, Cin Iwarsson, Sarah Kläpp, Jamil Mani and Elisabeth Nielsen. Each artist makes their unique interpretation of Super Mario and his world. by breaking down and rebuilding, pixel by pixel.

C’est Bon Black Box

I utställningen C’est Bon BLACK BOX inverteras det traditionella utställningsrummet, ”den vita kuben”, och blir en levande utställning som skapas och förstörs om och om igen.

Narrativt, figurativt och nonfigurativt… med gästartister från olika konstformer. Publiken erbjuds också att gå loss på väggarna och aktivt delta i skapandet.

Ny vernissage varje torsdag under hela mars kl. 19-22!

BOX 1: Torsdag 04 mars – C’est Bon Kultur
BOX 2: Torsdag 11 mars – Hillboy, Magen, Kiddo, Falsk
BOX 3: Torsdag 18 mars – Dotterbolaget
BOX 4: Torsdag 25 mars – Wormgod

BOX 1: C’est Bon Kultur
Konstnärskollektivet C’est Bon Kultur (CBK) ger sedan 2001 ut den internationella seriekonstantologin C’est Bon Anthology och arrangerar utställningar med seriekonst. Under BOX 1 utgår vi från den senaste antologin med temat Entanglements, och tillsammans med musiker och poeter gör vi tolkningar från serie till text till musik till bild. Förenar konstformerna under ett och samma tak…

BOX 2: Hillboy, Magen, Kiddo, Falsk
En grupp serietecknare/graffitikonstnärer som arbetar med sin konst i både litet och stort format.

BOX 3: Dotterbolaget
Dotterbolaget är en feministisk serieskapargrupp som idag utgörs av ett trettiotal kvinnor som träffats genom Serieskolan i Malmö. Dotterbolaget fungerar både som en social arena för kvinnliga serieskapare, men är också ett professionellt nätverk. Gruppen ger ut ett fanzine, deltar i utställningar och arrangerar workshops i serieteckning. BOX 3 är Dotterbolagets.

BOX 4: Wormgod
Susanne Johansson och Mattias Elftorp, fd medlemmar i C’est Bon Kultur, driver konstprojektet Wormgod. Efter att ha fyllt 2009 med utställningar om atombomben och inlett 2010 med att producera ett antal nummer av den nya minialbumserien Dystopia kommer de nu att framföra verket Spiders, i samband med att Elftorps Piracy is Liberation bok 008: Spiders pt 2 kommer ut. BOX 4 blir en kombination av konstverk på temat cyberpunk/kosmisk fasa/spindlar och release för den åttonde boken i Piracy is Liberation-serien.

Panorama II: Frankenstein

2009 October – November: Biograf Spegeln, Malmö.
Another Panorama exhibition, where we take a well-known story and twist it and reinterpret it and let the audiences memories of the story meet the artists’ versions.
Read more at the workblog.
Exhibited:
Susanne Johansson, Jamil Mani, Mattias Elftorp, Allan Haverholm, Sofia Falkenhem, Oskar Aspman, Johan Jergner-Ekervik.
frankenposter0
Some samples:
Sofia Falkenhem:
panorama2sofia3 panorama2sofia2 panorama2sofia1
Oskar Aspman:
panorama2oskar1 panorama2oskar2 panorama2oskar3
Susanne Johansson:
panorama2suss1 panorama2suss2 panorama2suss3
Mattias Elftorp:

panorama2mattias1 panorama2mattias3 panorama2mattias2

CBK on CRACK!

2009 June: Forte Prenestino, Rome.
Mini-exhibition at the Crack! festival in Rome. We only brought books this year, and didn’t realise that the festival is more about exhibiting comics-related art than just selling books, so we improvised a bit and tore up a copy of our latest issue to plaster the walls around our selling area. Our representatives at the site, Johan Jergner-Ekervik and Mattias Elftorp decided on site that it does count as an exhibition.
Exhibited:
All artists from C’est Bon Anthology vol. 7

Anke Feuchtenberger

2009 February: Stapelbädden, Malmö.
»Anke Feuchtenberger är ett av de främsta namnen inom den tyska och europeiska alternativseriescenen. Hennes bilder är ofta drömska, inte sällan med mörka undertoner och alltid med en explosiv energi precis under ytan. Feuchtenberger är en kvinna vars konst är kompromisslös på det bästa av sätt, som inte backar för det hårda och ibland oförståeliga, men inte heller för att lyfta fram det barnsliga och väldigt mänskliga i sina karaktärer.
Denna utställning berättar historier ur Feuchtenbergers seriealbum om W the Whore. På plats kommer också att finnas exempel ur hennes utgivning.«
Exhibited: Anke Feuchtenberger.