Sequential Investigations

Vernissage 12 juni 2014 kl. 16-21
Finissage 5 juli kl. 15-19

Sequential Investigations är en utställning som visar några av de starkaste drivkrafterna bakom experimentella serier idag. Utställningen visades under 2013 i Vancouver och består av original, konsttryck och väggprojektioner av skapare utspridda i Nordamerika och Europa.

Osamu Tezuka, den moderna mangans fader, har citerats med att säga att serier “bör vara som luft”. I många avseenden kan denna förutsägelse idag sägas ha förverkligats. Tecknade serier har blivit en naturlig form för många konstnärer att uttrycka sig genom, både för mer traditionella serieskapare som försöker ta sig in vad som löst kallas mainstreamserier, och för de serieskapare som applicerar seriens grammatik i nya och outforskade kontexter.

Den gemensamma nämnaren för konstnärerna i utställningen är kanske just att de använder sig av seriemediet lika naturligt som att andas. Deras verk är inte uttryck för hur serier har varit, utan är snarare en funktion av det syntax inneboende i seriegrammatikens hjärta, fritt översatt för deras eget bruk. De är fortfarande igenkännbara som serier, men inom det sekventiella ramverket ryms distinkta visioner och en vilja att kartlägga de perifera områdena av serietopografin.

Medverkande:

Dunja Jankovic, Sophie Yanow, Aidan Koch, Warren Craghead, Derik A. Badman, Alyssa Berg, Julie Delporte, Simon Moreton & Oliver East

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.