Best of CBK -pt. 2

Retrospective exhibition of 15 years with CBK
Place: Hybriden (Mitt Möllan, Bangatan 5, Malmö)
Opening: June 2, 17-22
Lasts until: August 16

After a short break – to make space for the Fridhem 2018 exhibition – we’re continuing the Best of CBK exhibition with more awesome works. And as if a whole lot of geat artworks wasn’t enough  the opening of part two will also be a great oppurtunity for anyone who is curious to meet the newest members of the CBK crew. And to watch said crew members eat A LOT of crisps. Which is an artwork in and of itself. 

C’est Bon Kultur (CBK) became an official association in 2003, with the formal purpose of creating and promoting comics that are visually interesting and that approach comics storytelling in experimental ways. It is now 15 years later and with approximately 60 publications and about as many exhibitions behind us, we have a big selection of comics and artworks in storage that we’d like to share with the world.

Nostalgia for some, news to others, we promise an interesting art experience. Big names in experimental and art comics will share the space with local talents and several generations of the CBA editorial crew. Over the years, we’ve strived to add something special in the translation from the comics page to the exhibition wall space. From acetone prints to apocalyptic scrap metal installations with DIY polaroids, blown-up postcards and blood-splattered plastic covers. One motto that runs through it all is: COMICS AS ART, ART AS COMICS.

Feel free to invite people to the Facebook event.

The exhibition is presented in cooperation with Fanzineverkstaden, with support from Malmö Kulturnämnd.

—IN SWEDISH—

2003 bildades kulturföreningen C’est Bon Kultur (CBK) med syftet att skapa och sprida serier som är visuellt intressanta och som experimenterar med berättandet i serieformen. Nu är det 15 år senare och med ca 60 publikationer och ungefär lika många utställningar bakom oss har vi samlat på oss ett stort lager av serier och konstverk som vi vill dela med oss av.

En nostalgitripp för gamla fans och en intressant upplevelse för dem som upptäckt oss på senare år. Stora namn inom konst- och experimentserier blandas med lokala förmågor och flera generationer av redaktionen för den internationella serieantologin CBA. Vi har genom åren gått in för att skapa något nytt och originellt i översättningen från tidning till utställningsvägg. Från acetontryck till skrotinstallation med gör-det-självpolaroider, förstorade vykort och blodstänkta plastskynken. Ett motto som genomsyrat verksamheten är: SERIER SOM KONST, KONST SOM SERIER.

Bjud gärna in dina vänner till vårt event på Facebook.

Utställningen presenteras i samarbete med Fanzineverkstaden, med stöd från Malmö Kulturnämnd

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.