Invocations and Incantations

Guest/group exhibition at Hybriden: Invocations and Incantations
with Markus Samnell, Joel Danielsson, and Louise Öhman.
Hybriden (Mitt Möllan, Bangatan 5, Malmö)
Opening event: Fri July 28, 17-22.
Also open: Sat July 29, 14-18

Demonology
Digital collage + performance

Markus Samnell, also active in industrial acts such as Feberdröm and Khmer Noir, shows parts of ongoing work called Demonology, dealing with demonic metaphors and hallucinatory states as steps towards understanding (or misunderstanding) our existence. The work is built around fragments – video, image, text, sound. During the evening he will also do a musical performance with his solo project Stygian Springs, a mix of industrial and apocalyptic restaurant music.

 

Nollmeridianen
Videokonst

Joel Danielsson & Louise Öhman is a duo who recently graduated in free art at the University of Bergen (Norway). They work with themes surrounding the phenomena of image, strata and spectrality.

1979, i trädgården till Schloss Bellevue, grävs 32 statyer upp ur marken. Kroppar gjorda av marmor, som uppfördes i början på 1900-talet, beställda av den tyska kejsaren Wilhelm II (1859-1941). Statyerna grävdes ner i Tyskland under efterkrigstiden, i ett försök att räddas undan från det projekt som kallas ’zero hour’, eller timme noll – en reduktion av imperialistiska symboler och en exorcism från den tyska nationella kroppen och dess förflutnas fantomer. Sedan återuppståndelsen av dessa skulpturer, som än en gång flyttade in mot historiens ljus, har de varit situerade i ett musealt limbo. Än en gång ställs vi inför frågan om dess vara och potentialitet i rörelsen över linjen.

Facebook-event

The exhibition is organised with support from Institutionen för Kunst vid Universitete in Bergen, Norway.
Parts of the exhibition are digital prints made at Tidskriftsverkstaden, Malmö.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.