Lillebrors fantastiska mardrömmar

This book is based upon Mejsam’s nightmares. The other co-writers have added their nightmares to create a long journey towards liberation and awakening.
What began as a therapeutic work was transformed into a book that is also a meeting between four artists. An art project and at the same time a meeting between the existentiality of, and the society that creates the conditions for, our dreams and nightmares.
Dream stories are a way to get away from the roles that have been set upon us; undocumented, citizens, workers, artists.
A way to escape and to understand our lives.

Language: Swedish, with translations in English, Bosnian and Farsi

Description

This book is based upon Mejsam’s nightmares. The other co-writers have added their nightmares to create a long journey towards liberation and awakening.
What began as a therapeutic work was transformed into a book that is also a meeting between four artists. An art project and at the same time a meeting between the existentiality of, and the society that creates the conditions for, our dreams and nightmares.
Dream stories are a way to get away from the roles that have been set upon us; undocumented, citizens, workers, artists.
A way to escape and to understand our lives.

Language: Swedish, with translations in English, Bosnian and Farsi

This is a TUSEN SERIER GRÄNSLAND book:
Stories from the borderlands between comics and illustrated litterature. Tales where image and text interact but not in a classic comics format. Still, so much of the work’s meaning is carried by the pictures that it would not be the same without them. In these borderlands we find new expressions, new languages and perhaps a new way to read and understand the relationship between text and image.

-o-

Denna bok bygger på Mejsams mardrömmar. Hans berättelse byggs ihop med medförfattarnas mardrömmar och blir till en lång färd mot befrielse och uppvaknande.
Vad som från början var ett terapeutiskt arbete har förvandlats till en bok som också är ett möte mellan fyra konstnärer. Ett konstprojekt och samtidigt ett möte mellan det existentiella i, och det samhälle som skapar förutsättningarna för, våra drömmar och mardrömmar.
Drömberättelsen är ett sätt att komma bort från de roller som lagts över oss; papperslösa, medborgare, arbetare, konstnärer.
Ett sätt att fly och förstå våra liv.

Språk: svenska, med översättningar till engelska, bosniska och farsi

Denna bok ingår i TUSEN SERIER GRÄNSLAND:
Berättelser som befinner sig i gränslandet mellan serier och illustrerad litteratur. Historier där bild och text samverkar men som inte följer ett klassiskt serieformat. Ändå bär bilderna så mycket betydelse att verket inte hade varit detsamma utan dem. I detta gränsland finner vi nya uttryck, nya språk och kanske nya sätt att läsa och förstå relationen mellan text och bild.

Additional information

Art.nr: tslillebror
ISBN: 9789186667528
Weight 0.55 kg
Dimensions 22 × 16 × 1.8 cm
Author(s):

Aida Ghardagian, Bekim Gaši, Mauritz Tistelö, Meisam Azimi

Artist:

Aida Ghardagian, Bekim Gaši

Cover artist:

Aida Ghardagian

Design:

Aida Ghardagian

Year:

2015

Pages:

144

Color or B/W:

Full color

Language:

Bosnian, English, Farsi, Swedish

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lillebrors fantastiska mardrömmar”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.