Händer på Hybriden

13 apr 2018: Best of CBK

Cest Bon Kultur (CBK) became an official association in 2003, with the formal purpose of creating and promoting comics that are visually interesting and that approach comics storytelling in experimental ways. It is now 15 years later and with approximately 60 publications and about as many exhibitions behind us, we have a big selection of comics and artworks in storage that wed like to share with the world.

Nostalgia for some, news to others, we promise an interesting art experience. Big names in experimental and art comics will share the space with local talents and several generations of the CBA editorial crew. Over the years, weve strived to add something special in the translation from the comics page to the exhibition wall space. From acetone prints to apocalyptic scrap metal installations with DIY polaroids, blown-up postcards and blood-splattered plastic covers. One motto that runs through it all is: COMICS AS ART, ART AS COMICS.

The exhibition is presented by CBK in cooperation with Fanzineverkstaden, with support from Malm Kulturnmnd.

Read more at the CBK website.

Tusen Serier

Tusen Serier vänder sig till samma grupp som drabbas av REVA (polisens inre passkontroller): De av oss som bor/bott i Sverige men som inte ser tillräckligt “svenska” ut, eller inte beter sig tillräckligt “svenskt” eller inte har tillräckligt “svenska” efternamn. Vi vill öppna upp den svenska seriekulturen och bryta det mönster som länge gjort att serier som gjorts och getts ut i Sverige med få undantag bara försöker tilltala “svenskar”. Tusen Serier visar att det finns tusen sätt att berätta en historia, tusen håll att komma ifrån. Vi gör workshops, utställningar och serieböcker men också annat som kan föra oss närmare målet att göra Sverige lite mindre svenskt.

CBK

CBK (C'est Bon Kultur) har funnits sedan 2001 och verkar för en mer varierad och intressant seriekultur i Sverige och ur ett internationellt perspektiv. Utöver utgivningen av CBA gör vi utställningar, ger ut andra serieböcker, deltar i och arrangerar andra serierelaterade evenemang.SHOP

I CBK:s webshop säljer vi böcker från CBK, Tusen Serier, Wormgod och enskilda serieskapare som är kopplade till oss på olika sätt.

Kontakta oss